MIDE®

Elektromagnetické vlny jsou používány k řadě účelů. Bez mobilních telefonie, rozhlasového a televizního vysílání, satelitních přijímačů a dalších vymožeností techniky bychom si dnes jen těžko dokázali představit moderní společnost.

Elektromagnetické pole má i svá rizika. Při jeho použití je třena dodržovat zákonné normy a předpisy. S touto problematikou Vám můžeme pomoci, a to nejen zpracováním konkrétní studie či podkladu pro řízení před zahájením stavby či montáže, ale i poskytnutím specializovaného programového vybavení.